top of page

Algemene voorwaarden

Aanmelden

Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen via het telefoonnummer +316-11597747 of via het mailadres: info@burgessergotherapie.nl. Bij uw eerste afspraak dient u een geldig legitimatiebewijs en indien aanwezig een verwijsbrief mee te nemen.

Vergoeding:

Ergotherapie wordt vanuit de basis ziektekostenverzekering 10 uur per kalenderjaar vergoed. De rekening wordt direct bij uw zorgverzekering ingediend. Houdt hierbij wel rekening met het wettelijk vastgesteld eigen risico. Enkele zorgverzekeraars hanteren extra uren ergotherapie vanuit de aanvullende verzekering. Meer informatie hierover kunt u vinden in de polisvoorwaarden van uw verzekering. De praktijk heeft met veel verzekeraars een contract.

Caresq geeft voor 2023  niet  een kostendekkend tarief, om deze reden heeft Burgess ergotherapie besloten geen contract met Caresq aan te gaan. 


U kunt bij ons terecht met een verwijzing van uw behandeld arts. Deze verwijzing is ca 12 maanden geldig. Ook kunt u zich aanmelden via de Directe Toegankelijkheid Ergotherapie. Dan wordt er een vragenlijst met u doorgenomen om te beoordelen of u door de juiste therapeut behandeld wordt. Met uw toestemming wordt de huisarts hierover geïnformeerd.

Indien u zelf de verdere behandeling bekostigt rekent Burgess ergotherapie de volgende tarieven:

Behandeling per kwartier                                       € 23,65

Aan huis toeslag per bezoek                                 € 35,50

Screening Directe toegankelijkheid                      € 23,65        

Telefonische zitting ergotherapie                         € 23,65

Niet nagekomen afspraak                                     € 47,50

Vertrouwelijkheid:

De onderwerpen die u met uw ergotherapeut bespreekt zijn te allen tijde vertrouwelijk en worden niet met derden besproken. Indien uw ergotherapeut echter van mening is dat het in uw belang is dat andere hulpverleners (zoals uw huisarts) hiervan op de hoogte zijn, zal zij dit met u overleggen en u hier vooraf toestemming voor vragen.

Afzeggen:

Als u een afspraak wilt afzeggen of verzetten, dient u minimaal 24 uur van tevoren contact met ons op te nemen. Wij brengen een vast bedrag  bij u in rekening voor een afspraak die niet tijdig afgezegd is. Deze kosten worden niet vergoedt door uw zorgverzekeraar.
Na het afzeggen van een afspraak ben u zelf verantwoordelijk voor het maken van een vervolgafspraak. Neem hiervoor contact op met de behandelend ergotherapeut. Als u binnen twee weken geen nieuwe afspraak met uw ergotherapeut heeft gemaakt beëindigen wij de behandeling en maken we een eindverslag voor de verwijzer.

Klachtenregeling:

Wij doen ons uiterste best u van dienst te zijn. Als u desondanks niet tevreden bent over de hulpverlening van uw behandelend ergotherapeut, volgt u dan alstublieft de onderstaande procedure.
Maak uw probleem bespreekbaar

Bespreek uw probleem eerst met uw behandelend paramedicus. Misschien komt u er samen al uit als u kenbaar maakt waarover u ontevreden bent, of wat u bij een volgende behandeling anders wilt. Het beste is om een aparte afspraak te maken, zodat uw behandelaar voldoende tijd voor u kan uittrekken. U kunt dan samen zoeken naar een bevredigende oplossing.

Advies over patiëntrechten en klachtwegen:

Als u het moeilijk vindt uw behandelend paramedicus rechtstreeks te benaderen, of u komt er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot een regionaal Adviespunt van Zorgbelang Nederland bij u in de buurt. Zorgbelang Nederland werkt onafhankelijk van de hulpverleners en instellingen in de gezondheidszorg. Zij adviseren cliënten telefonisch of via de mail over patiëntrechten en klachtwegen.
Voor meer informatie en de regionale adviespunten: www.zorgbelang-nederland.nl

Klachtenloket Paramedici:

Misschien heeft u een ernstige klacht en wilt u daarover een uitspraak van de Klachtencommissie waaronder de paramedicus valt. U kunt uw klacht indienen bij het Klachtenloket Paramedici. De klachtenfunctionaris van het Klachtenloket Paramedici zal vervolgens contact met u opnemen. Bij hem kunt u terecht met vragen over het indienen van een klacht: www.klachtenloketparamedici.nl

Postadres
 Klachtenloket Paramedici

Postbus 19207
3501 DE Utrecht


E: info@klachtenloketparamedici.nl
T: 030 310 09 29
I: www.klachtenloketparamedici.nl

bottom of page